MINDFULNESS PER LA REDUCCIÓ DE L'ESTRÈS (MBSR)

El programa MBSR consisteix en 8 sessions setmanals de 2h30 i un dia de pràctica intensiva que es fa en dissabte o diumenge. L'objectiu és practicar la consciència. El curs MBSR, creat per Jon Kabat-Zinn a la Universitat de Massachusetts el 1979, és un dels entrenaments de mindfulness més reconeguts i la seva eficàcia ha estat contrastada per nombrosos estudis científics. Les evidències demostren els seus efectes en generar resiliència (reduir l'estrès) i millorar la salut a part de millorar la capacitat d'atenció i promoure millors relacions interpersonals.
És un curs experimental i interactiu que inclou exercicis pràctics d'atenció i relaxació, meditació i moviments conscients (de tipus Hatha Ioga o estiraments suaus) així com explicacions i diàlegs sobre els processos de la ment i el cos.
Les sessions es realitzen en grup i alternen moments de silenci amb altres d'exploració col·lectiva sobre les millors estratègies per afrontar les situacions complexes i difícils, sempre buscant aplicacions pràctiques en l'àmbit personal i professional.

A les sessions s'abordaran els temes següents:

1- Què és Mindfulness o Consciència plena.
2- La percepció de la realitat.
3- El poder de les emocions.
4- La reacció a l'estrès i la tensió emocional.
5- Respondre a l'estrès i cultivar la Resiliència
6- Comunicant amb Mindfulness.
7- Cuidar-se i a gestionar més conscientment el temps.
8- Integrant Mindfulness en la vida quotidiana.

Els temes que s'aborden en les sessions inclouen: què és l'Atenció i com es practica: mecanismes d'atenció, percepcions i models mentals, intel·ligència emocional (consciència emocional i regulació emocional basada en l'atenció), la reacció a l'estrès, Resiliència i respostes adaptatives a l'estrès, comunicació conscienciada, gestió conscient del temps i autocura, integració de l'atenció en la vida personal i professional per a un major equilibri i harmonia.

MBSR és un programa experimental i participatiu que combina en cada sessió explicacions teòriques sobre el tema, pràctiques formals per entrenar l'atenció i moments de diàleg i recerca apreciativa. Els participants també fan pràctiques informals que permeten posar consciència plena a cada moment en la seva vida.

Podeu consultar informació detallada i les dates dels cursos vinents en el següent enllaç

5.jpg