PROGRAMA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ EN EQUIPS DE TREBALL 

L' objectiu general, com s’ha esmentat anteriorment, és la millora de la comunicació de l’equipde treball i cohesió, per tal d’impactar        positivament en la coordinació entre les diferents persones de l’equip.

 

    ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS SON ELS SEGÜETNTS

 

-  Gestió dels canvis en l’equip de treball. Com donar acollida als nous membres del’equip i com treballar el comiat de membres que ja no hi són.

-  Alinear l’equip a la missió de l’empresa en relació a les persones usuàries.

Aprendre a autogestionar millor les pròpies emocions i prendre consciència que l’estat d’ànim repercuteix en tots els àmbits.

-  Comunicació amb els companys i comprensió des de l’acceptació. Posar èmfasis en què es vol dir realment a l’altre, quin és el              propòsit de dir-ho i aprendre la millor forma

    de fer-ho.

-  Implementar els aspectes de millora a tot l’equip de treball. Tots som persones i tots tenim aspectes a millorar.

 Potenciar la cohesió i confiança d’equip. Junts ho farem més gran i millor.

-  Facilitar l’aprenentatge de noves competències en un clima distès i on es pugui gaudir de l’aprenentatge.

-  Prendre consciència de les pròpies necessitats i de les expectatives individuals i d’equip vers el seu lloc de treball.

-  Potenciar la creativitat, millorar la gestió de conflictes i aprendre un model de treball des de la cooperació, per comprendre la importància del que significa ser una part del’engranatge de l’empresa i de l’equip, assegurant el sentiment de pertinença.

 

    COM S’ASSOLIRAN ELS OBJECTIUS

-  Formació transversal, dinàmica i experiencia

-  Generar competències de comunicació verbal i no verbal.

-  L’acceptació com a eina de cohesió i millora de la comunicació.

-  Prendre consciència de comportaments actuals i detecció de patrons de pensament

    que els generen.

-  Detectar les habilitats individuals pel benefici global de l’organització.

-  Creació d’un clima que faciliti l’aprenentatge.

7.jpg